MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science, State University of New York at Binghamton

Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science, State University of New York at BinghamtonWatson School je předním světovým pracovištěm v oblasti teorie informace a neurčitosti. Zrodila se zde tzv. generalized information theory. Pracoviště (zejm. kolektiv prof. Klira) má prioritu ve výsledcích o mírách neurčitosti, mírách entropie, zobecněných mírách, fuzzy logice, zejména fuzzy relačních systémech. V minulosti prof. Bělohlávek aktivně s prof. Klirem spolupracoval (4 společné publikace) a na pracovišti pobýval.

S pomocí projektu dochází k významnému posílení spolupráce tak, že do oblastí teorie informace a zobecněných měr neurčitosti pronikají zapojení členové týmu UP, zejména prof. Bělohlávek a jeho skupina, ale i někteří členové týmu zabývající se kvantovou informací.

ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic