MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences

Prof. Dvurečenskij z Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences je předním odborníkem v oblasti algebraických základů reprezentace neurčitosti, zejm. algeber fuzzy logic a kvantových logik. Cílem spolupráce je, aby se členové týmu, kteří pracují v oblasti algebraických struktur fuzzy logiky, u prof. Dvurečenského seznámili s nejmodernějšími trendy v oboru, posledními výsledky a pokročilými metodami používanými v této oblasti.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic