MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Technische Universität Wien, Institute of Discrete Mathematics and Geometry

Toto pracoviště dosahuje špičkových výsledků v několika oblastech relevantních zaměření projektu: fuzzy logika, algebraické struktury fuzzy logiky, diskrétní matematika a formální metody. Spolupráce probíhá zejména v oblasti algebraických struktur fuzzy logiky dále pak došlo k navázání kontaktů i v oblasti fuzzy logiky.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic