MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Inštitút informatiky, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

Inštitút informatiky, Univerzita P. J. Šafárika dosahuje vynikajících výsledků v oblasti diskrétní matematiky a logiky a jejích aplikací v oblasti zpracování dat, dále v oblasti složitosti algoritmů. V minulosti se pracovníci UP několikrát setkali s pracovníky UPJS na konferencích (se S. Krajčim CLA 2004-CLA 2008, s G. Semanišinem na CLA 2006). Spolupráce probíhá zejména v oblasti použití grafových metod pro reprezentaci a algoritmické zpracování relačních dat.



ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic