MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Albert-Einstein-Institut Max-Planck-Institut fur Gravitationsphysik and Leibniz Universitat Hannover

Skupina profesora Romana Schnabela z institutu Alberta Einsteina v Hannoveru patří k absolutní  světové vědecké i technologické špičce v oblasti generace a detekce stlačeného světla a jeho využití pro kvantové zpracování informace a zvýšení citlivosti optických interferometrů, zejména pak detektorů gravitačních vln. Doc. Jaromír Fiurášek, Ph.D. vědecky spolupracuje se skupinou profesora Schnabela již od roku 2006. Tato spolupráce se doposud zaměřovala na realizaci protokolů pro potlačení šumu při distribuci stlačených a kvantově provázaných stavů světla a na charakterizaci kvantových stavů pomocí homodynní detekce a vyústila v 6 publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech včetně jedné publikace v časopise Nature Physics. V rámci tohoto projektu dochází k posílení a rozšíření spolupráce zejména na oblast využití optických rezonátorů jako filtrů a zpožďovacích linek při manipulaci s kvantovou informací zakódovanou do stavů optických polí.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic