MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Istituto Nazionale di Ottica Applicata (INOA-CNR), Firenze

V Istituto Nazionale di Ottica Applicata  působící skupina prof. Belliniho se dlouhodobě věnuje problematice manipulace s kvantovými stavy světla pomocí operací přidání a odečtení fotonů do/z módu optického pole. V současné době se jedná o jedinou skupinu na světě, která úspěšně zvládla a dokázala zkombinovat obě tyto experimentální techniky, jež dnes představují klíčové nástroje pro optické kvantové zpracování informace s tzv. spojitými kvantovými proměnnými. V roce 2010 byla navázána spolupráce mezi doc. Mgr. Jaromírem Fiuráškem, Ph.D. a skupinou profesora Belliniho, která vyústila v experimentální realizaci bezšumového kvantového zesilovače světla. V budoucnu bude spolupráce dále prohloubována a posílována a bude zaměřena na různé využití kombinace operací přidání a odebrání fotonů při zpracování kvantové informace a manipulaci s kvantovými stavy světla. Spolupráce se skupinou profesora Belliniho umožňuje členům týmu získat unikátní poznatky z oblasti kvantové a nelineární optiky, generace ultrakrátkých optických pulzů, optické filtrace a detekce světla, jež jsou potřebné pro detailní popis, teoretické modelování a zvládnutí technik přidání či odečtení fotonu.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic