MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Department of Physics and Astronomy, University of Aarhus

Pracoviště v Aarhusu má špičkový výzkum v oblasti kvantové optiky, ultrachladných atomů a subfemtosekundových pulsů. Zvláště spojení kvantové informatiky s experimenty s ultrachladnými atomy představuje důležitou a perspektivní oblast výzkumu, která zatím není v našich podmínkách realizovatelná, ale ve které lze aplikovat teoretický výzkum Katedry optiky. Aarhuská univerzita dosahuje vynikajících výsledků při práci s atomy v optických mřížkách a při práci s Bose-Einsteinovým kondenzátem a dále dosahuje velmi významných výsledků v teoretickém výzkumu s tzv. Rydbergovými atomy.
ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic