MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Faculty of Physics, University of Vienna and Institute of Quantum Optics and Quantum Information

Cílem spolupráce s University of Vienna je opětovné návázání dřívějších kontaktů se skupinou, která tvoří současnou špičku v oboru kvantové informatiky, pokračování spolupráce v oblasti kvantových měření a kvantových odhadů a interpretace kvantové mechaniky, fundamentálních aspektů kvantové teorie a kvantové informace.
ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic