MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Institute for Quantum Information Science, University of Calgary

Institut kvantové informace na Univerzitě v Calgary je tvořen 8 špičkovými vědeckými skupinami, které se zabývají širokým spektrem teoretických a experimentálních směrů v rámci moderní vědecké disciplíny - kvantové informace. Ředitelem Institutu a také vedoucím jedné z teoretických skupin nazvané fyzika kvantové informace je prof. Sanders. Skupina prof. Sanderse se zajímá mimo jiné o podobné výzkumné problémy, jaké jsou řešeny v rámci Katedry opitky, jmenovitě jde o náhlou ztrátu kvantové provázanosti, o kvantovou dekoherenci a kvantová hradla. Cílem projektu je navázání vědecké spolupráce při řešení konkrétního problému z oblasti kvantové dekoherence a hledání nových společných výzkumných témat, která vedou k dlouhodobější vědecké spolupráci a kontaktům mezi našimi pracovišti. Dalším cílem je seznámení se se špičkovými a světově ojedinelými technologiemi experimentálních skupin na Univerzitě v Calgary. Především jde o skupinu Dr. Wolfganga Tittela a skupinu Dr. Alexe Lvovského, které využívají jevu elektromagneticky indukované transparence pro vybudování kvantové paměti nebo vytvoření kvantového rozhraní mezi atomy a světlem.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic