MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

The Institute of Photonic Sciences (ICFO), Barcelona

Cílem spolupráce s The Institute of Photonic Sciences je udržení a rozvíjení spolupráce se skupinou profesora Torrese založenou v roce 2003 na institutu ICFO v Barceloně. Samotný institut ICFO se řadí mezi nejlepší instituce v Evropě zabývající se fotonikou. Skupina profesora Torrese se dlouhodobě věnuje inženýrství různých vlastností neklasických zdrojů fotonů. Specifické vlastnosti generovaných fotonů umožňují například zlepšenou časovou synchronizaci hodin, kompenzaci disperze v optických prostředích či generování čistých kvantových stavů jediného fotonu. Spolupráce umožňuje členům týmu seznámit se s novými možnostmi v oblasti neklasických zdrojů fotonů, což zvýšuje konkurenceschopnost tohoto pracoviště.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic