MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

University of Illinios at Urbana-Champaign, Illinois

Profesor Kwiat z University of Illinios at Urbana-Champaign patří mezi špičkové světové vědce a se svou skupinou se zaobírá širokou škálou problémů, týkající se kvantove fyziky, jako například testy nelokality, precizními optickými měřeními, zdroji kvantově provázaných a hyperprovázaných párů fotonů, kvantovou komunikací a kryptografií. Cílem spolupráce je navázat první kontakty a pokusit se vytvořit dlouhodobou spolupráci mezi touto skupinou a naším pracovištěm.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic