MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Quantum Information Group, Department of Physics, Technical University of Denmark, Lyngby

Skupina Kvantové optiky na Dánské technické univerzitě byla založena Prof. Andersenem v roce 2007. Během několika málo let dosáhla světové úrovně na poli experimentální kvantové optiky, zpracování informace podléhající kvantové neurčitosti a nových integrovaných zdrojů fotonů. Katedra optiky již s touto skupinou spolupracuje v oblasti teoretické kvantové informatiky (především Doc. Radim Filip, Ph.D.) a nově v oblasti experimentální kvantové optiky (především Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.). Cílem spolupráce se skupinou Prof. Andersena je udržení a kvalitativní i kvantitativní rozvíjení odborných kontaků, transfer technologií a další aktivity nezbytné k zařazení našeho pracoviště do celoevropské sítě excelentních vědeckých skupin v dané oblasti. V rámci projektu se zvláště soustředíme na rozvoj spolupráce v oblasti využití neklasických stavů světla pro kvantové počítání a kvantově limitované měření. A dále pak na rozšíření spolupráce v oblasti nových integrovaných zdrojů fotonů na bázi NV center v diamantu a mikro-vlnovodných struktur.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic