MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Centre for Quantum Photonics, H. H. Wills Physics Laboratory, University of Bristol

Na  University of Bristol působící skupina profesora O'Briena představuje světovou špičku v oblasti integrované fotoniky a zpracování kvantové informace na optickém mikročipu. Jde o nejnovější technologii, která umožňuje integrovat kvantově logické hradlo či jednoduchý procesor jako základ budoucího kvantového počítače na optický mikročip. Navíc zde existuje částečný překryv ve vědecké činnosti s Katedrou optiky v oblasti teoretické i experimentální kvantové informace a konkrétně kvantového počítání s jednotlivými fotony.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic