MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Max-Planck Institute for the Science of Light, Erlangen

Skupina Kvantového zpracování informace (QIV) vedená Dr. Marquardtem, jenž je součástí Divize optiky a informace Max Planckova institutu v Erlangenu vedené Prof. Leuchsem, je excelentní vědeckou skupinou s významnými výsledky v oblasti přípravy neklasických stavů světla a jejich využití pro zpracování a přenos informace. Toto pracoviště má také bohaté zkušenosti s realizací kvantové kryptografie včetně destilace tajného klíče a přenosu dat atmosférou. Čistě optické metody přípravy a manipulace s kvantovou informací jsou kombinovány s novými technikami jako například mikro-vlnovody na bázi fotonických struktur a toroidní mikro-rezonátory jako nové zdroje neklasického světla. Cílem spolupráce je seznámit se s těmito novými přístupy a určení možností další spolupráce v oblasti teoretické i experimentální kvantové informatiky,ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic