MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Queensland Quantum Optics Laboratory, School of Physical Sciences, University of Queensland, Brisbane

Skupina profesora Bowena v Brisbane je relativně mladá avšak rychle a úspěšně se rozvíjející skupina zabývající se opto-mechanickými systémy na bázi toroidních mikro-rezonátorů. Jako první tato skupina demonstrovala silnou opto-elektro-mechanickou interakci ve zmíněných systémech představující základ pro budoucí efektivní využití těchto systémů na úrovni kvantového šumu. Cílem spolupráce je seznámení se novými možnostmi toroidních mikro-rezonátorů a určení možností další spolupráce v této oblasti. Na spolupráci se skupinou Prof. Bowena na University of Queensland se bude podílet především Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D. Spolupráce se skupinou Prof. Bowena dále umožní členům týmu seznámit se s novou oblastí opto-mechanických systémů, která významně rozšiřuje možnosti stávající kvantové optiky a kvantově-optického zpracování informace o rozhraní s mikro-mechanickými objekty. ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic