MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Centre for Quantum Technologies - Quantum Optics section, Department of Physics, National University of Singapore

Atom-fotónové rozhrania budú pravdepodobne jedným zo základných stavebných blokov budúcich kvantovo informačných sietí. Skupina profesora Kurtsiefera z University of Singapore sa okrem iného dlhodobo zaoberá štúdiom týchto rozhraní na veľmi dobre izolovanom a kontrolovateľnom systéme. Jediný neutrálny atóm chytený v optickej dipólovej pasci efektívne interaguje so slabým laserovým zväzkom prostredníctvom šošovky pokrývajucej veľký priestorový uhol. Táto technológia úzko súvisí s experimentálnou i teoretickou prácou týmu a predstavuje jeden z hlavných rýchlo sa rozvýjajúcích prúdov aplikácie kvantovej optiky v kvantovo informačných technológiách. Skupina profesora Kurtsiefera patrí vďaka experimentálnym skúsenostiam a vyvinutým technológiám medzi špičku v tejto oblasti.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic