MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Division for Biomedical Physics, Department of Physiology and Medical Physics, Medical University Innsbruck Innsbruck

Toto pracoviště reprezentuje světovou špičku ve využití prostorové modulace světla pro zvýšení kontrastu či rozlišení zobrazení, zvláště pak technikou spirálního fázového kontrastu. Jde o perspektivní metodu s řadou aplikací. Možnosti techniky spirálního fázového kontrastu jsou v současnosti studovány i na našem pracovišti. Spolupráce s pracovišti ve Stuttgartu a Innsbrucku významně přispívá k rozvoji oblasti aktivní prostorové modulace světla a využití techniky spirálního fázového kontrastu pro zpracování optické informace.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic