MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Department of Applied Mathematics and Informatics, State University HSE, Moskva

State University HSE, Moskva je předním světovým pracovištěm v oblasti metod rozhodování, klasifikace, metod zpracování neurčitosti, zejména algoritmických aspektů a problematiky složitosti. V minulých dvou letech došlo k navázání kontaktů s UP Olomouc, např. spoluorganizování mezinárodní vědecké konference, zvaná pětidenní návštěva prof. Bělohlávka na SU, je připravována společná publikace. 

V rámci spolupráce dochází k podrobnému seznámení členů týmu UP s metodami, které vyvinuli a ovládají pracovníci SU HSE. Jde zejména o metody zkoumání složitosti metod a problémů, souvisejících se zpracováním neurčitosti. Dalším přínosem je společný výzkum v oblasti vybraných metod reprezentace a zpracování neurčitých dat.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic