MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Department of Applied Mathematics, Biometrics and Process Control, University of Ghent

Na University of Ghent působící prof. De Baets je přední odborník v oblastech, které jsou přímo příbuzené oblastem výzkumu prováděným na Katedře informatiky. Jedná se zejména o výzkum metod formalizace neurčitosti a výzkum principů automatické dedukce nad nepřesnými a neurčitými daty. Společné zájmy obou skupin lze vysledovat zejména, ale nikoli jen, ve výsledcích dosažených ve fuzzy logice a fuzzy relačních systémech. V minulosti již obě pracoviště spolupracovala v rámci grantu KONTAKT (česko-vlámská spolupráce) a výsledky společného výzkumu byly prezentovány na mezinárodních fórech a publikovány v renomovaných časopisech.
 
Ačkoliv spolupráce obou pracoviští již existovala, výsledky spolupráce jsou teprve v počátcích. Do budoucna plánujeme publikace dalších výsledků ve významných časopisech. Ze strany UP  ve spolupráci pokračuje zejména doc. Vychodil, očekáváme také postupné zapojení mladých vědců z týmů obou pracovišť, které přinese další výsledky. Součástí spolupráce je rovněž monitorování možností zapojení obou pracovišť do velkých nadnárodních grantů a další možnosti financování výzkumu z veřejných i soukromých zdrojů a vytvoření vazeb na průmyslové využití výsledků.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic