MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

UFR Sciences et technologie, Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand

Toto pracoviště dosahuje špičkových výsledků v oblasti algoritmických aspektů algebraického zpracování neurčitosti, zejména v oblasti návrhu efektivních algoritmů a v oblasti teoretických základů relevantních matematických struktur. To je oblast velmi blízká zájmu některých členů týmu UP. V r. 2009 navštívil prof. Mephu Nguifo UP Olomouc a zahájil tak spolupráci. V lednu 2011 proběhla krátká návštěva prof. Bělohlávka na UBP Clermont-Ferrand, kde byly dohodnuty směry dalšího společného výzkumu a bylo postoupeno v řešení některých společných prací.  S pomocí projektu MCIN dochází k významnému posílení spolupráce, k práci na problémech společného zájmuESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic