MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Department of Mathematics, Tampere University of Technology

Odborníci ze skupiny prof. Turunena a MCIN spolupracují v oblasti formálních metod a zejména vícehodnotové logiky, která je potřebým matematickým aparátem pro formalizaci nepřesnosti. Výzkum se zaměřuje na využití logických principů vícehodnotových logik jako je například přibližné usuzování, aproximace a podobnostní usuzování při zpracování dat a informace zatížené různými druhy neurčitosti. Hlavním přínosem je zejména sdílení zkušeností z oblasti výzkumu vícehodnotových logik.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic