MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Department of Computer Science, University of Texas at El Paso

Na University of Texas at El Paso spolupracuje tým MCIN zejména s Prof. Kreinovichem. Odborné zaměření Prof. Kreinoviche má totiž několik styčných bodů s výzkumem dlouhodobě prováděným na Katedře informatiky. Jde zejména o použití fuzzy množin a fuzzy relací pro modelování pojmů s nepřesnými hranicemi (vágních pojmů) a související techniky přibližného usuzování, které je založeno na formalizaci logického vyplývání používající pojmy s nepřesnými hranicemi. Prof. Kreinovich je přední světový odborník v oblasti intervalových výpočtů. Tato oblast je velice slibná a mohla by být přínosem i v oblastech výzkumu, kterými se zabývá tým Katedry informatiky, například konceptuální analýza.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic