MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Institute of Bioinformatics, Johannes Kepler University, Linz

S Univerzitou Johannese Keplera probíhá spolupráce zejména v oblasti fuzzy logiky a fuzzy relačních systémů se zaměřením na zkoumání vlastností fuzzy relací a jejich využití při analýze nepřesných dat a formalizaci hierarchií shluků v nepřesných datech. Výzkumní pracovníci z Katedry informatiky i z Univerzity Johannese Keplera patří mezi přední odborníky v této oblasti, jejich spolupráce však zatím byla omezená. Záměrem projektu je spolupráci prohloubovat a podrobně se seznámovat s tématy, která jsou studována na obou pracovištích. Touto výměnou dochází k obohacení obou skupin a urychlení výzkumu v oblasti zpracování dat zatížených neurčitostí a nepřesností.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic