MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Department of Computer Science and Artificial Intelligence, University of Granada

Katedra informatiky spolupracuje s odborníky z University of Granada především v oblasti formalizace a zpracování závislostí v nepřesných datech. Tato problematika byla v minulosti řešena na obou pracovištích a podařilo se dosáhnout výsledků s různou úrovní vazby na vícehodnotové logiky, které jsou formálním základem pro metody zkoumání závislostí v nepřesných datech. Spolupráce mezi oběma týmy by měla prohloubit výsledky, kterých bylo dosaženo na obou stranách. Spoluprace se zaměřuje zejména na výzkumu v oblasti pravidel popisujících závislosti (funkční závislosti a asociační pravidla v nepřesných a neurčitých datech) a formalizmů pro manipulaci s daty zatíženými nepřesností (podobnostní dotazovací systémy).ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic