MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Workshop

Mezinárodní workshop „Informace, neurčitost a nepřesnost“ je zaměřen na teoretické a experimentální metody pracující s informací pod vlivem neurčitosti a nepřesnosti ve fyzikálních, počítačových a dalších člověkem vytvořených systémech, zejména na principiální testy kvantové informatiky, kvantovou komunikaci, kvantové počítání, kvantovou metrologii, matematickou reprezentaci různých typů neurčitosti, logické kalkuly pro práci s neurčitostí a zpracování neurčitosti v datech. Záměrem workshopu je vytvořit platformu, na které by aktivní vedoucí jednotlivých výzkumných týmu pracujících a spolupracujících v této oblasti s naším pracovištěm mohli otevřeněji diskutovat současné trendy, plánovat další širší spolupráci na mezinárodní úrovni a připravovat možné mezinárodní projekty. Skupina těchto vedoucích týmů bude doplněna mladými vědci našeho pracoviště, kteří jsou aktivně zapojeni do mezinárodní spolupráce.

Čtyřdenní Workshop bude obsahovat přednášky doplněné panelovými diskusemi a presentaci posterů mladých vědců. Přednášky workshopu bude vybírat mezinárodní vědecká komise, obsahující vedoucí hlavních zahraničních týmů spolupracujících s pracovištěm navrhovatele. Tři panelové diskuse budou věnovány novým trendům v této oblasti, výměně informací o manažerských a organizačních dovednostech a přípravě mezinárodních projektů v rámci EU a celého světa.

Přehled workshopů

Zprávy o průběhu workshopů

ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic