MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

O projektu

Cílem projektu je posílit excelenci vědeckých týmů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v oblasti informace a neurčitost vybudováním silných mezinárodních vazeb. Bylo vybudováno mezinárodní centrum pro studium informace a neurčitosti, které pomocí klíčových aktivit posiluje kvantitativně, kvalitativně a organizačně jejich mezinárodní vědeckou spolupráci, umožnuje a zajišťuje okamžitý a efektivní přenos znalostí ze zahraničí na tato pracoviště a následně na další VŠ, zvyšuje zapojení těchto pracovišť do mezinárodních projektů a sítí a zakotvuje tato pracoviště na mezinárodní úrovni jako vědecky excelentní.

Klíčovými aktivitami jsou:

  • vědecké stáže na renomovaných zahraničních pracovištích,
  • mezinárodní letní školy pro mladé vědce a studenty,
  • mezinárodní workshop pro zkušené vědce,
  • podpora prezentací na prestižních mezinárodních konferencích
  • a celoroční mezinárodní seminář.


Jádro týmu tvoří vědecko-pedagogičtí pracovníci z kateder optiky a informatiky Přirodovědecké fakulty UP v Olomouci s bohatými vědeckými mezinárodními zkušenostmi, vynikajícími publikačními výsledky a mnoha prezentacemi na konferencích a workshopech. Zároveň tito členové týmu disponují rozsáhlou praxí v oblasti výuky na vysokých školách v ČR, Evropě a USA. Jejich bohaté zkušenosti zaručují efektivní a kvalitní práci s cílovými skupinami projektu, které tvoří akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti VŠ a pracovníci výzkumných a vývojových institucí.

Na projektu se rovněž podílí mladí vědci s prokazatelným potenciálem v oblasti mezinárodní vědecké spolupráce a diseminace nabytých odborných poznatků. Jejich zapojením bude současně možné získat bližší kontakt s mladými talentovanými studenty a ty následně zapojit do mezinárodní vědecké spolupráce.
 

Přílohy (1)

Prezentace projektu ve formátu PDF

Prezentace projektu ve formátu PDF

Tiskové zprávy

Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost zahajuje svou činnost na Univerzitě Palackého v Olomouci. Centrum spojí vědce napříč světemESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic