MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Partneři

Hlavní aktivitou v rámci rozšíření a posílení mezinárodní spolupráce jsou plánované stáže členů realizačního týmu na renomovaných zahraničních pracovištích. Ty jsou pečlivě naplánovány tak, aby pokryly jak široké spektrum různých aktivit týmu, tak odrážely rozdílnost požadavků podle pozice v týmu. Stáže jsou plánovány od krátce trvajících (1-2 týdny) za účelem efektivní spolupráce v běžících směrech až po dlouho trvající (4 měsíce) zaměřené na získání nových znalostí a zkušeností v perspektivních oblastech výzkumu.

Česká republika

Austrálie

Belgie

Dánsko

Finsko

Francie

Itálie

Kanada

Německo

Rakousko

Rusko

Singapur

Slovensko

Spojené království

Španělsko

USA
ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic