MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Letní školy

Mezinárodní letní škola „Kvantová fyzika a Informace“

Mezinárodní letní škola „Kvantová fyzika a Informace“ je zaměřena na teoretické a experimentální metody kvantové fyziky aplikovatelné v informačních technologií, zejména na principiální testy kvantové informatiky, kvantovou komunikaci, kvantové počítání, kvantové simulátory a kvantovou metrologii a také na aspekty teorie informace upotřebitelné v této oblasti. Záměr otevřít tuto letní školu byl stimulován jak lokálním nedostatkem intenzívní a kvalitní výuky studentů a mladých vědců v tomto směru, tak požadavky našich zahraničních kolegů, kteří by uvítali mezinárodní letní školu zaměřenou na tuto oblast. Letní škola navazuje a rozšiřuje tradici již pět let zavedené letní školy v Dánsku, jejichž téma však již neodpovídá požadavkům vývoje v tomto směru. Využití jejich zkušeností a kontaktů umožňuje otevřít tuto novou letní školu a rychle se etablovat na mezinárodním poli.

Letní škola má za cíl uvést do vzájemné interakce zkušené vědce v produktivním věku, pracující v současné době v nejvíce rozvíjených směrech a studenty či mladé vědce, kteří naopak jsou na začátku vědecké kariéry nebo čerstvě přešli do oblasti kvantové informatiky. Přednášky budou doplněny panelovými diskusemi s presentací posterů a neformálními setkáními, které umožňují studentům a mladým vědcům získat kontakty nejen s podobně zaměřenými mladými vědci ze zahraničí, ale i renomovanými zahraničními odborníky, což je důležité pro jejich budoucí vědeckou kariéru.

Mezinárodní letní škola „Nepřesnost a neurčitost v datech“

Mezinárodní letní škola „Nepřesnost a neurčitost v datech“ je zaměřena na metody reprezentace a zpracování neurčitosti v datech. Tato letní škola vznikla pro nedostatek systematických vzdělávacích kurzů pro studenty intenzivně připravující se na vědeckou nebo výzkumnou kariéru v této oblasti. Další motivací pro vznik LŠ je fakt, že ačkoliv je v současnosti výzkum v této oblasti velmi intenzívní, plné nasazení a aplikace vyvíjených metod je omezeno nízkou úrovní spolupráce mezi výzkumnými týmy zabývajícími se teoretickými aspekty problémů a aplikacemi a to zejména na mezinárodní úrovni. Oba problémy letní škola řeší.

Letní škola si klade za cíl dát dohromady vysoce kvalifikované odborníky z oblasti reprezentace a zpracování neurčitosti a vytvořit platformu pro sdílení nejnovějších poznatků z renomovaných pracovišť v tomto oboru s důrazem na prezentaci důležitých výsledků cílové skupině akademických VŠ, vědeckých pracovníků a studentů VŠ. Organizace letní školy umožňuje snížit fragmentaci výzkumu a vývoje nových metod tím, že se na výuce podílí renomovaní odborníci z mezinárodních pracovišť, kteří prezentují aktuální výsledky výzkumu a vývoje. Letní škola tak přispívá k rychlejšímu rozvoji a integraci celého odvětví.

Přehled letních škol

Zprávy o průběhu letních škol

Zprávy účastníků letních škol

ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic