MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Mgr. David Dryml

Činnost:výzkumný pracovník
Pracoviště:Katedra informatiky
E-mail:david.dryml01 (at) upol.cz
Telefon:585 634 701
Oblasti zájmu:
  • Počítačové sítě
  • Paralelní a distribuované systémy
  • Bezdrátové senzorové/ad-hoc sítěESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic