MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Činnost:výzkumný pracovník
Pracoviště:Katedra informatiky
E-mail:michal.krupka (at) upol.cz
Telefon:585 634 700
Osobní stránky:http://krupka.inf.upol.cz/
Oblasti zájmu:
  • Struktury fuzzy logiky
  • Konceptuální analýza
  • Modelování a simulace systémů (fuzzy a pravděpodobnostní automaty)
  • Automatické programování
  • Programovací jazyky (funkcionální programování)
  • Diferenciální geometrieESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic