MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.

Činnost:výzkumný pracovník
Pracoviště:Katedra optiky
E-mail:mista (at) optics.upol.cz
Telefon:585 634 268
Oblasti zájmu:
  • kvantové měření a kvantová informaci
  • provázanost kvantových stavů
  • kvantová „nelokalita“
  • multipartitní provázanost
  • klonování kvantových stavů
  • kvantová měření zavádějící minimální poruchuESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic