MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Department of Computer Science, Vrije Universiteit Brussel

Spolupráce s touto skupinou je zejména na úrovni vyměňování informací z oblasti moderních technik v programování, návrhu a implementace algoritmů. Motivací pro spolupráci je fakt, že při zpracování dat zatížených neurčitostí a nepřesností je často potřeba velký výpočetní výkon, který může být v dnešní době celkem levně získán prostřednictvím paralelizace a distribuce výpočetního procesu. Katedra informatiky v současnosti nemá plný potenciál pro rozvinutí těchto metod a jejich využití při zpracování dat. Záměrem spolupráce je, aby členové týmu získali potřebné know-how v této oblasti a posílili tak skupinu z Katedry informatiky věnující se implementaci algoritmů zpracovávající velké kolekce dat. Toto odvětví experimentálního výzkumu je důležité z hlediska budoucího nasazení zkoumaných metod – pro metody musejí existovat algoritmy, které umožňují analyzovat velká data v přijatelném čase.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic