MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Institute for Mathematical Sciences, Imperial College London

Toto pracoviště je po desetiletí vůdčím pracovištěm ve dvou hlavních oblastech:

  1. teoretické studium fundamentálních aspektů vztahu kvantové neurčitosti, kvantové korelace a kvantové informace,
  2. teoretické studium řízené (kontrolované) dynamiky fyzikálních systémů pod vlivem kvantové neurčitosti, jejichž znalosti jsou limitované na našem pracovišti.

Naše pracoviště má zkušenosti především ve využití neklasických stavů světla s kvantovou neurčitostí pro praktické informační protokoly a návrhu elektro-optické kontroly kvantových systémů. Nutně je potřeba rozšířit fundamentální studium vztahu kvantové neurčitosti a informace a rozšířit znalosti řízené kvantové dynamiky na další fyzikální systémy. Našim cílem je spolupracovat se skupinou Prof. Kima, pomocí pobytů získat potřebné znalosti, spolupracovat na jednotlivých dílčích vědeckých projektech a tímto započít dlouhodobou spolupráci.
ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic