MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Quantum Stochastics and Information group, School of Mathematical Sciences, University of Nottingham

Na University of Nottingham působící skupina Dr. Adessa se dlouhodobě věnuje teoretickému popisu a kvantifikaci kvantové provázanosti a obecně kvantových korelací v mnohačásticových systémech a jejich využití pro kvantovou komunikaci a kvantové zpracování informace. Předpokládaným cílem je vytvoření dlouhodobé spolupráce s tímto pracovištěm a transfer nových metod charakterizace kvantových korelací v systémech jak s diskrétními tak spojitými proměnnými, ve kterých má zahraniční pracoviště významné úspěchy.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic