MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Laboratoire de Photonique Quantiqueet Moléculaire, Ecole normale supérieure

V Laboratoire de Photonique Quantiqueet Moléculaire působící skupina Dr. Grosshanse je světově významnou skupinou zabývající se výzkumem v oblasti bezpečné kvantové komunikace se zaměřením na kvantově kryptografické protokoly se spojitými proměnnými a důkazy bezpečnosti. Tyto znalosti chybějí  Katedře optiky, které je zatím více zaměřeno na výzkum kvantových vlastností světla, kvantového zpracování informace a kvantového počítaní. Hlubší výzkum bezpečnosti kvantových protokolů a související důkazy na základě obecně informačního přístupu výrazně přispívá k rozšíření a doplnění portfolia výzkumu kvantové informace a neurčitosti na Katedře optiky. ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic