MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Photonics Group, Institute for Experimental Physics, University of Innsbruck

Univerzita v Innsbrucku má dlouhou tradici v oblasti kvantové optiky a interakce světla a látky. Ve spojení se špičkovou vědeckou kvalitou profesora Weihse a jeho mezinárodními kontakty v Kanadě, USA a Japonsku lze očekávat prudký rozvoj této skupiny. Hlavním zaměřením skupiny profesora Weihse jsou nové integrované zdroje fotonů jako kvantové tečky či polovodičové vlnovody a mikro-rezonátory a jejich kombinace s běžnými zdroji světla. Tato oblast zatím na našem pracovišti chybí a není zastoupena ani na jiných VŠ a AV ČR. Cílem projektu je vytvoření spolupráce v oblasti nových zdrojů fotonů a jejich využití při kvantovém zpracování informace.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic