MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Institut für Algebra, Technical University of Dresden

Pracoviště TU Dresden je špičkové pracoviště v oblasti analýzy reprezentace a zpracování neurčitosti v datech, zejména matematických a algoritmických aspektů. Prof. Ganter z TU Dresden je přední vědec v oboru a je autorem řady prací, které jsou studovány na pracovištích UP Olomouc. Prof. Ganter se podílel na vývoji teoretických metod a algoritmů. V současnosti se věnuje teorii rough množin, která je důležitým rozšířením klasické teorie o možnosti formalizace a zpracování neurčitosti.

Spolupráce mezi odborníky z TU Dresden a UP Olomouc přináší nové poznatky z oblasti zpracování neurčitých a nepřesných dat. Na obou pracovištích se intenzivně vyvíjejí metody, které jsou v mnoha ohledech komplementární. Vzájemná spolupráce by měla posunout výzkum v této oblasti kupředu a vést ke společným publikacím. Spolupráce umožňuje mladým nadějným vědcům načerpat informace o aktuálním výzkumu v obou skupinách a vede k oboustranně přínosné mezinárodní spolupráci. Ze strany UP spolupracují s TU Dresden členové týmu, kteří se danou oblastí zabývají nebo začínají zabývat po teoretické i aplikační stránce.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic