MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Department of Applied Mathematics, Computer Science Faculty, University of Malaga

Department of Applied Mathematics na University of Malaga se zabývá základním výzkumem v oblasti fuzzy logiky a algebraickými a logickými metodami zpracování informace. Kolektiv prof. Ojedy-Aciega pracuje v oblasti velmi blízké oblasti zájmu týmu UP. Obě skupiny se vzájemně citují, k přímé spolupráci zatím nedocházelo. Skupiny jsou komplementární, pokud jde o používané metody výzkumu. Vědecká spolupráce je nutná k dosažení dalšího pokroku zejména v oblasti logických metod zpracování informací. S pomocí projektu došlo k navázání spolupráce a postupně k jejímu významnému posílení tak, že pracovníci obou skupin si osvojují metody druhé skupiny. Zároveň se členové skupin snaží společně proniknout do oblastí, které zatím odolávají úspěšným pokusům o řešení, např. některé reprezentační teorémy v oblasti algebraických struktur.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic