MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Prof. Akira Furusawa

Téma:Teleportation-based quantum information processing for coherent communication
Přednášející:Prof. Akira Furusawa (Universita Tokio)
Datum:23. srpna 2011
Čas:10:30 - 12:00
Místo:4.006 (Katedra optiky), Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12
ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic